Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaWoansdei 15 Augustus 2018

 


Open kampioenschap Littenseradiel jeu de boules in Mantgum

31 juli 2018 [nieuws]
Op Zaterdag 9 september organiseert jeu de boules vereniging Wjukslach weer het jaarlijkse open kampioenschap Littenseradiel in Mantgum... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Baard krijt in nije brêge oer Boalserter Feart

20 july 2018 [nieuws]
Baard krijt in nije brêge oer de Boalserter Feart. It giet om in histoaryske stielen ophelbrêge, sa as it doarp it graach... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Fjirtjinde edysje fan Jong-Feintepartij op 25 july

9 july 2018 [kaatsen]
 Op de fjirde woansdei fan july, dit jier is dat op 25 july, is de 14e edysje fan de Jong-Feintepartij, de spesjale KNKB ôfdielin... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Marlous Westra uit Lollum naar wk IJslandse paarden

9 juli 2018 [nieuws]
De zestienjarige Marlous Wester uit Lollum is één van de zes ruiters die geselecteerd is voor het jeugd wereldkampioenschap... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Spulwike set op 23 july mei san 650 bern útein

9 july 2018 [cultuur]
Fan moandei 23 july ôf sil yn Easterwierrum, Easterlittens en Weidum wer omraak it ‘Holle Bolle Tsjing’ klinke. Hast... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 22 augustus       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op moandei 6 augustus

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids