Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaTongersdei 25 April 2019

 


Goedkarring provinsje foar plan Nijkleaster Hilaard

Deputearre Steaten fan Fryslân stypje de plannen fan Nijskleaster om yn Hilaard in kleaster te begjinnen. It plan is yn striid mei de provinsjale romtlike oardningsrigels, mar de provinsje giet akkoart mei de nije funksje yn de monumintale pleats tusken Hilaard en Jorwert.


Jo reaksje tafoege

Besteande reaksjes:
Der binne noch gjin reaksjes.

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op woansdei 17 april 2019

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs