Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 25 Febrewaris 2018

 


Meeste stemmen voor Marja Reijndorp van SAM


20 maart 2014

De stemmen van de gekozen raadsleden zijn bekend. In Littenseradiel zijn de vier lijsttrekkers en CDA-er Ultsje Wiersma uit Wommels met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Daar waren 167 stemmen voor nodig.

Voor SAM komen Marja Reijndorp uit Mantgum (752 stemmen), Pim Astro uit Baard (116), Berber Eppenga-Fokkema uit Britswert (156), Jan Jaap Pijlman uit Baard (36) en Thomas van Dijk uit Iens (13) in de raad.

Bij het CDA gaat het om Gosse Hiemstra uit Wommels (573), Ultsje Wiersma uit Wommels 178), Aukje Dijkstra-Boersma uit Mantgum (98) en Auke Talsma uit Wjelsryp (136).

De FNP wordt vertegenwoordigd door Welmoed van der Werf-Talsma uit Kûbaard (677), Teake Posthuma uit Easterein (101), Hinke Roorda uit Jellum (29) en Pyt Bakker uit Hilaard (40). Bij de VVD kreeg Mark van der Meer-de Man uit Hidaard 334 stemmen en Robin Osinga 35 stemmen.«« werom

Dit artikel: ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 7 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs