Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Marja Reijndorp en Bram Bonnema wethouders Littenseradiel


23 april 2014

Marja Reijndorp (SAM) uit Mantgum en Bram Bonnema (FNP) uit Franeker worden de nieuwe wethouders in de gemeente Littenseradiel. De fracties van SAM en FNP bereikten dinsdagavond een coalitie-akkoord. ,,Het wordt de komende vier jaar financieel gezien een pittige klus. We krijgen te maken met teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds”, aldus Pim Astro uit Baard. Daarnaast zal de herindeling een belangrijk rol spelen.

Nu Reijndorp deel gaat uitmaken van het college van burgemeester en wethouders neemt Astro het fractievoorzitterschap van SAM van haar over en wordt de vrijkomende plaats in de gemeenteraad ingenomen door Monique Bartels uit Spannum. De komende tijd wordt gebruikt voor het opstellen van een collegeprogramma. Volgens Astro wordt er gestreefd naar een zo breed mogelijk gedragen programma, waarin ook de oppositiepartijen zich kunnen vinden.

De 59-jarige Bonnema heeft veel politieke ervaring. Hij was twaalf jaar fractievoorzitter van de FNP in de gemeente Franekeradeel. Daarna, van 2006 tot 2010, was hij wethouder in deze gemeente. De afgelopen vier jaar maakte Bonnema deel uit van het college in de gemeente Gaasterlân-Sleat.

Marja Reijndorp (63) uit Mantgum was in Littenseradiel begonnen aan haar tweede raadsperiode. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 stond ze op de derde plaats, maar door het opstappen van fractievoorzitter Agatha Roozendaal werd Reijndorp naar voren geschoven. Bij de afgelopen verkiezingen voerde ze de lijst aan.

 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshûs

StudioSmids