Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 25 Febrewaris 2018

 


Nije gemeenteried Littenseradiel ynstallearre


28 maart 2014

Op tongersdeitejûn 27 maart is de nije gemeenteried fan Littenseradiel ynstallearre. Yn de koarte riedsgearkomste leinen de fyftjin nije riedsleden de eed of de belofte ôf. Boargemaster Johanneke Liemburg hold in taspraak dêr’t se de hoop yn útspruts dat de sfear yn de kommende perioade like goed wêze sil as yn de lêste. “De bêste garânsje dêrfoar is: respekt en ynteresse foar elkoar en foar de mienskip dy’t wy bestjoere meie.”
Leausbrieven
 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 7 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids