Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Nije gemeenteried Littenseradiel ynstallearre


28 maart 2014

Op tongersdeitejûn 27 maart is de nije gemeenteried fan Littenseradiel ynstallearre. Yn de koarte riedsgearkomste leinen de fyftjin nije riedsleden de eed of de belofte ôf. Boargemaster Johanneke Liemburg hold in taspraak dêr’t se de hoop yn útspruts dat de sfear yn de kommende perioade like goed wêze sil as yn de lêste. “De bêste garânsje dêrfoar is: respekt en ynteresse foar elkoar en foar de mienskip dy’t wy bestjoere meie.”
Leausbrieven
 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshûs