Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Jongeren gecharmeerd van wonen in ‘Bogerman’ in Wommels


12 april 2019

 Het idee van Dorpsbelang Wommels om woonruimte voor jongeren te creëren in de voormalige school van Bogerman in Wommels krijgt brede steun. Uit een onderzoek, dat in opdracht van dorpsbelang is uitgevoerd, blijkt dat jongeren belangstelling hebben om in of op het terrein van het voormalige schoolgebouw aan de Walperterwei te wonen.  De meeste jongeren kiezen wel voor traditionele huisvesting.

 

Hinne Bokma

 

Het schoolgebouw, dat dateert uit 1920,  kwam in de zomer van 2018 na het vertrek van Bogerman leeg te staan. Dorpsbelang wil in de school en achter het gebouw woningen voor jongeren realiseren. Om de haalbaarheid van hun plannen te toetsen, werd door bureau Enneüs uit Groningen een behoefteonderzoek uitgevoerd onder mensen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar. De uitkomsten zijn gisterenavond gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Wommels.

Aan het onderzoek werkten 118 jong volwassenen mee. Het merendeel woont nog thuis, maar driekwart heeft plannen om binnen twee jaar te verhuizen. Zeventig procent van de geënquêteerden vindt het Bogerman-plan, dat door Dorpsbelang is omgedoopt tot Bogerman Wommels 2.0, wel aantrekkelijk.

De deelnemers aan het onderzoek kregen vier woonvarianten voorgelegd: traditionele vrijstaande woningen, moderne vrijstaande woningen, wonen in een traditioneel hofje of moderne dorpswoningen. Zo’n vijftig procent kiest voor traditionele vrijstaande woningen en 33 procent zou eventueel in een hofje willen wonen. Het idee van een gemeenschappelijke ruimte in het schoolgebouw, waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten, spreekt slechts dertig procent van de deelnemers aan.

De prijzen van de koopwoningen liggen tussen de 125.000 en 175.000 euro en de huurprijzen liggen tussen 500 en 750 euro. Van de jongeren vindt zo’n zestig procent de koopprijzen aantrekkelijk en 55 procent is tevreden over de huurprijzen.

De resultaten van het onderzoek gaan morgen naar het college van burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente Súdwest-Fryslân. Op 23 april komt Bogerman Wommels 2.0 aan de orde in de commissievergadering van Doarp, Stêd en Omkriten.

De voormalige school aan de Walperterwei wordt tijdelijk gebruikt door verhuurbedrijf CareX Fryslân, die er woningzoekenden wil huisvesten. Op deze manier staat het pand niet leeg en kunnen woningzoekenden tijdelijk onderdak krijgen. De eerste mensen hebben inmiddels onderdak gevonden in Bogerman.

 

 

 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshûs

StudioSmids