Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Onderzoek naar historische interieurs in ‘Littenseradiel’


10 april 2019

 Wommels - Binnenkort start de Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) een wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs en interieuronderdelen in het gebied dat tot 1 januari 2018 de voormalige gemeente Littenseradiel behoort en nu  onder de gemeente Súdwest-Fryslân valt.

 Het gaat om de dorpen Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Wiuwert en Wommels. Gelijktijdig wordt gestart met inventarisaties in de gemeente Waadhoeke.

 ‘Behoud door kennis’ is het motto van de SIiF. ,,Op dit moment verdwijnen historische elementen in woningen in een hoog tempo. Zo gaat ook definitief een deel van het Friese woonerfgoed verloren”, aldus projectcoördinator Eva Hage. ,,Met onze inventarisaties willen we in beeld brengen wat er nog over is aan historische interieurs en proberen wij bewoners te enthousiasmeren voor hun bezit.” 

 Bewoners van panden waarin zich mogelijk relevante interieurs of interieuronderdelen bevinden, worden de komende weken benaderd met de vraag of zij mee willen werken aan een kortdurend onderzoek ter plaatse. De SIiF is onder meer geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, vloeren, tegels, bedsteewanden, glas in lood ramen en opmerkelijke trappen.

 De SIiF is een particuliere stichting, opgericht door geïnteresseerde kenners. Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, maakt deel uit van het bestuur. Johan de Haan (hoofdconservator van paleis Het Loo te Apeldoorn) is voorzitter van de raad van advies.

 Op dinsdag 23 april om 19:30 uur vindt in dorpshuis “De Rede”, in Ried een informatiebijeenkomst plaats waar het onderzoek nader wordt toelicht. Belangtellenden kunnen zich aanmelden via  info@interieursinfryslan.nl.

 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshûs