Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 25 Febrewaris 2018

 


Tentoonstelling bij afscheid school Lollum


5 july 2017

De christelijke basisschool De Gielguorde te Lollum neemt op 11, 12, 13 en 15 juli met een tentoonstelling afscheid van ruim 140 jaar onderwijs in Lollum en Waaksens. Op de tentoonstelling zijn unieke en oude documenten, foto’s en materialen te bezichtigen. 

De tentoonstelling is op 11, 12 en 13 juli van 16.00 tot 20.00 uur geopend en op zaterdag 15 juli van 14.00 tot 17.00 uur. Een speciale commissie heeft uit vele documenten en materialen een keuze gemaakt om herinneringen uit vroegere tijden op te halen. Alle materiaal wordt na de tentoonstelling overgedragen aan het Historisch Archief Bolsward.

CBS De Gielguorde sluit aan het begin van de zomervakantie definitief haar deuren. In samenspraak met ouders, medezeggenschapsraad en het algemeen bestuur van Stichting CBO De Greiden is er de afgelopen twee jaar toegewerkt naar een gezamenlijk gekozen sluitingsdatum

Op dit moment zitten er 24 leerlingen op De Gielguorde. Vier leerlingen gaan naar het Voortgezet onderwijs, alle overige 20 leerlingen gaan na de zomervakantie naar CBS it Fûnemint in Wommels. Het personeel blijft werkzaam binnen de overkoepelende Stichting CBO De Greiden.

De eerste schoolvereniging in Lollum, de ‘Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, gevestigd te Lollum, gemeente Wonseradeel’, is in 1875 opgericht op initiatief van de toenmalige predikant ds. J. Langhout. De eerste steen werd op 24 augustus 1875 gelegd door de ‘geldschieters’ gebroeders Wijnia. De eerste school opende op 17 januari 1876 met 17 leerlingen, tot ‘hoofd der school’ werd N. Heukels uit Capelle aan de IJssel benoemd. «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 7 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs