Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 25 Febrewaris 2018

 


Dorpen willen vaarwegen toegankelijk maken


24 maaie 2017

Crowdfundingactie: praamvaren, dagje zeilen of tocht met Friese paarden

Bootjes die vastlopen in dichtgegroeide vaarten. Verstopte buitenboordmotoren. Het valt nu niet mee om de dorpen over het water te bereiken. Door overdadige plantengroei zijn de kleine vaarwegen onbevaarbaar. Maar er gloort hoop voor de kleine recreatievaart. Er ligt een plan klaar om de vaarten te hekkelen en op te schonen.

 

Door Hinne Bokma

 

Op initiatief van de dorpsbelangen Easterein, Hidaard, Reahûs en Hartwerd zal vijftien kilometer vaarweg worden aangepakt. Voor de uitvoering van het project is zo’n 70.000 euro nodig. Het Iepen Mienskipsfûns en de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân stellen gezamenlijk 50.000 euro beschikbaar en via crowdfunding wordt geprobeerd het ontbrekende geld op tafel te krijgen.

Crowdfunding, een publieksfinanciering, is een alternatieve wijze om een project te financieren. De crowdfundingcommissie van ‘Wer troch de greiden farre’ heeft diverse ondernemers, voornamelijk actief in de recreatieve sector, bereid gevonden mee te werken en acties op touw te zetten. De actie loopt van 20 mei tot 25 juni. Er zijn prachtige initiatieven ontstaan. Zo kunnen belangstellenden praamvaren bij Germ Stekenes in Boazum, een middagje toeren in een pick-up truck van Jaarsma uit Hartwerd, met Jelle Bouma uit Hidaard een tocht met Friese paarden maken of met Durk-Jorrit van der Eems een dagje zeilen op de Waddenzee. De opbrengst van die tochten steken de ondernemers niet in eigen zak, maar komt in de pot van ‘Wer troch de greiden farre’ terecht. Belangstellenden kunnen ook een stukje vaart adopteren of één van de nog aan te leggen steigers financieel ondersteunen. Andere initiatieven zijn een verblijf in een pipowagen op camping Fûgelfrij ij Hichtum, lekker eten bij Noflik Easterein, een overnachting in een boomhut in het Kleine Paradijs of een nachtje slapen in een van de Elfstedenkamers van Bêd en Breakfast Elfstedenstate in Easterein.

Met het geld wil de projectgroep de vaarten rond en in Easterein, Hidaard en Hartwerd op diepte hekkelen. Het gaat om De Sebeare, de Skippersbuorren tot de Frjentsjerterfeart, de vaart door Easterein, Wynserfeart achter Koaifinne/Smidslân, vaart achter Van Eysingaleane en achter De Singel, Hidaarderfeart, Kleasterfeart en de Hartwerterfeart. Nieuwe steigers zijn geprojecteerd aan de Sibadawei in Easterein, bij het dorpshuis in Hidaard en in Hartwerd.

Een ander activiteit van de crowdfundingcommissie is een midzomerwandeling met start en finish in Hartwerd. De wandeling vindt plaats op zaterdag 17 juni. De tocht gaat over oude kloosterpaden.

Voor meer informatie: facebook.com/wertrochdegreidenfarre.

 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [2] Foto's

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 7 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs