Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Marco Hoekstra út Easterein direkteur keatsbûn


3 oktober 2017

Marco Hoekstra (41) út Easterein is beneamd ta direkteur van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond.  Hy folget Geert Faber op, dy’t mei pensjoen giet.

Marco Hoekstra is op it stuit noch wurksum as beliedsadviseur by de Bond Friese VogelWachten. Hy is dêr ek ferantwurdlik foar de wurksumheden op it bûnsburo fan de BFVW. Hij is haadtrainer by fuotbalferiening SDS en is in grut keatsleafhawwer. Yn 1993 wûn er foar Easterein in twadde priis op de Freule yn Wommels. Ek hat er ferkate kearen as coach fan een partuer fan de keatsferiening Easterein in priis wûn.  Marco begjint op 1 januari 2018 mei syn wurk by de KNKB. «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshûs

StudioSmids