Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 25 Febrewaris 2018

 


Gjin reprise foar 'De Geast fan Spultsje Littens'


26 jannewaris 2017

Titel fan nij stik Berne Iepenloftspul bliuwt noch efkes geheim

'Audysje foar De Geast fan Spultsje Littens' stiet yn Op 'e Skille fan dizze wike boppe in stikje, dat oer it Berne Iepenloftspul giet fan 2017. Dat wie mis! 'De Geast fan Spultsje Littens' is ommers ferline jier mei in protte sukses yn Easterwierrum foar it fuotljocht brocht en in reprise sit der net yn. Dit jier wurdt der fansels in oar stik spile. De titel fan it stik fan dit jier is noch geheim. Dy titel wurdt yn de rin fan febrewaris iepenbier makke. It bliuwt noch efkes spannend.

 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 7 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs