Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 25 Febrewaris 2018

 


Koarejn met acht koren in Wommels


14 novimber 2016

Nog één keer genieten op de korenavond van Littenseradiel.  Dat kan op vrijdagavond 18 november (20.00 uur) in It Dielshûs, waar die avond de gemeentelijke korenavond wordt georganiseerd. Acht koren, bestaande uit zo’n 150 koorleden, zingen met groot enthousiasme een uiteenlopend repertoire.

Sinds 1997 wordt eens in de twee jaar beurtelings de ‘koarejûn’ georganiseerd door een van de deelnemende koren. Dit jaar is de organisatie in handen van gemengd koor ‘Sjong!’ uit Wommels. Het is de laatste korenavond binnen de gemeente Littenseradiel. Traditioneel wordt deze om het jaar georganiseerd. Hoe het komt in 2018, na de gemeentelijke herindeling, is nog de vraag. De toegang is deze avond gratis, dankzij de steun van de gemeente  Littenseradiel en de Stichting Lammert Koopmans.

De korenavonden hebben altijd als doel gehad de koorcultuur in de gemeente Littenseradiel te stimuleren. Zo’n Koarejûn is een avond  voor de koren, de koorleden èn  het publiek. Op deze avond zullen de koren niet alleen ieder afzonderlijk een optreden verzorgen, maar zij zullen ook gezamenlijk een paar liederen ten gehore brengen.

Acht koren treden op. Het gaat om Kinderkoor De Sjongende Pompeblêden uit Baard onder leiding van Martijn van Dongen; St. Ceciliakoor uit Reahûs onder leiding van Hanny Zonderland; Sjongerij uit Weidum onder leiding van Anna Bonnema; Jongerenkoor Lelielûd uit Baard onder leiding van Martijn van Dongen; De Lofstem uit Wjelsryp onder leiding van. Doede Terluin; Lytskoar uit Baard onder leiding van Martijn van Dongen; doarpskoar Easterwierrum onder leiding van Johanna Oudejans en Sjong! Wommels, onder leiding van Johannes Bosma.

 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 7 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs