Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 25 Febrewaris 2018

 


Audysje foar De profylfoto fan Klaas

18 febrewaris 2018
Yn de Jacobitsjerke en it tsjerklik gebou it Bynt wiene ôfrûne sneon de audysjes foar De profylfoto fan Klaas. It is ien fan de 32 projekten... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jorrit en Ineke winne foardrachtsjűn

27 novimber 2017
Jorrit Stenekes út Wommels en Ineke Reitsma út Easterwierrum binne ôfrûne freedtejûn yn de Jister yn Easterlittens de winners... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Samenwerking Euphonia guards en Impact Sneek

27 november 2017
 De guards van Euphonia in Wommels hebben afgelopen jaar een grote terugval in leden gehad. Veelal had dit te maken met school of andere hobby’s... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ynskriuwing fan keunstrûte 2018 iepen

11 novimber 2017
It organisaasjeteam is begûn mei de tarieding fan de njoggende edysje fan de Keunstrûte Littenseradiel, dy’t hâlden wurde sil... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Kunstroute Paradepaadje voor laatste keer in Littenseradiel

20 augustus 2017
Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september wordt weer de kunstmanifestatie Paradepaadje gehouden. Het is een kunst en cultuurroute langs de zes dorpen Lytsewie... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Willien Beuk uit Jorwert wint Kunstprijs Beetsterzwaag
Laatste expositie/open tuin in Lytsewierrum
Slachtepop op 9 en 10 juny mei keatsen, hânmelke en muzyk
Bijzondere kunstroute langs acht Friese kerken
Jongerein Iepenloftspul speelt ’t Beest in Jorwert
Elmar Kuiper nominearre foar J.C. Bloem Poëzieprijs
Roekrock yn Weidum nimt ôfskie mei ‘in knaller’
Ynskriuwe Keunstrűte Littenseradiel kin noch oant 1 maart
Borrelconcert Excelsior Burgwerd afgelast
Gjin reprise foar 'De Geast fan Spultsje Littens'

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 7 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshűs