Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Weekkrant Waadhoeker al na vijf nummers ter ziele


28 maart 2017

De huis-aan-huiskrant Waadhoeker verschijnt deze week voor het laatst. Het blad, een initiatief van Leo Omlo uit Franeker, werd medio februari voor de eerste keer verspreid. De krant verscheen in een oplage van twintigduizend exemplaren.

Belangrijkste redenen voor het stopzetten van de krant is de afname van het aantal adverteerders en ziekte van de advertentieacquisiteur. De acquisitie kwam daardoor nagenoeg stil te liggen. Komende zaterdag wordt nummer vijf van de Waadhoeker verspreid.

In een gistermiddag aan de adverteerders verstuurde brief laat Omlo weten dat het niet mogelijk is om tijdig vervanging voor de zieke acquisiteur te zoeken. ,,Met pijn in het hart heb ik besloten om deze week de laatste Waadhoeker te laten verschijnen”, schrijft de uitgever.

De Waadhoeker verscheen huis aan huis in de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt en in de dorpen Winsum, Wjelsryp, Baaium en Spannum in Littenseradiel. Op 1 januari 2018 worden deze gemeenten en dorpen samengevoegd tot Waadhoeke.

 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshûs

StudioSmids