Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSneon 10 April 2021

 


Tjerk Wiersma vindt weer groter pand voor zijn autobedrijf


19 septimber 2016

Met zijn autobedrijf TRW maakt Tjerk Wiersma op het bedrijventerrein in Wommels een rondrit langs diverse bedrijfspanden. Afgelopen week verhuisde de ondernemer van de IIsbaan 15C naar de IIsbaan 13A, waar eerder de Kringloopwinkel was gevestigd. Vier jaar geleden begon Wiersma zijn eigen autobedrijf in een bedrijfsunit aan de IIsbaan 13G. Alle drie panden liggen op steenworpafstand van elkaar.

Door te verhuizen wist Wiersma steeds meer ruimte voor zijn bedrijfsactiviteiten te creëren. Had hij het eerste jaar honderd vierkante meter tot zijn beschikking, op de IIsbaan 15C was dat 130 vierkante meter met een zolder. Op zijn nieuwe locatie is dat driehonderd vierkante meter met een zolder van honderd vierkante meter. ,,Ik bin yn de buert blean, mar krige de beskikking oer in gruttere lokaasje”, aldus Wiersma.,,Ik tink dat ik hjir no wol sitten bliuw. Grutter hoecht om mij net mear.”

Het autobedrijf heeft niet alleen meer ruimte gekregen voor het uitvoeren van reparaties, ook het buitenterrein biedt meer ruimte. ,,Mear romte foar de auto’s, om mei te hanneljen.” Een groter bedrijfspand – ,,it is ien fan de grutsten hjir op it terrein” – zorgt bij Wiersma voor meer werkplezier. Hij beschikt nu ook over een kantoortje en kantine. Bovendien heeft het bedrijfspand meer uitstraling.

Wiersma groeide op in Jorwert, waar zijn vader melkveehouder was. Alhoewel hij er wel over nagedacht heeft om zijn vader op te volgen, besloot hij toch een andere weg in te slaan en voor de autobranche te kiezen. Vier jaar geleden begon hij voor zichzelf, gaf zijn bedrijf de naam TRW (Tjerk Rients Wiersma). Het is nog steeds een eenmansbedrijf. ,,De linen binne koart. It kontakt mei de klanten is foar my belangryk.Maandag 19 september was zijn eerste werkdag op de nieuwe locatie.

 

 

 «« werom

Dit artikel: ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Folgjende krante

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshûs