Op ´e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaFreed 22 Jannewaris 2021

 


Adverteren

Adverteren? Dat kan op drie manieren

In de krant Op 'e Skille. Verschijnt twee wekelijks in de Greidhoeke, in het gebied tussen de vier steden Bolsward, Franeker, Leeuwarden en Sneek. Op 'e Skille verschijnt in Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, H�ns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, K�baard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reah�s, Rien, Spannum, Waaksens, Weidum, Winsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels, Tzum, Boksum, Tirns, Lollum en Burgwerd.

In de gemeente Littenseradiel verschijnt de krant ook op alle adressen in het buitengebied.

Op de website www.skille.nl

Of in de krant en op de website.

Vraag naar de mogelijkheden en de prijzen.

Voor informatie
tel. 0515-332880 of 06-20420301

mail info@skille.nl

 

 

Advertentie formaten

U kunt de advertenties aanleveren op hogekwaliteit JPG / EPS of PDF.
De volgende afmetingen advertenties hebben wij in de de krant:

2 Koloms:
83 x vrij mm (BxH)
3 Koloms:
127 x vrij mm(BxH)
4 Koloms:
171,5 x vrij mm (BxH)

Achtste pagina 3 koloms:
127 x 94,5 mm (BxH)
Kwart pagina 3 koloms:
127 x 194 mm (BxH)
Halve pagina 3 koloms:
127 x 393 mm (BxH)
Halve pagina 6 koloms:
260 x 194 mm (BxH)
Hele pagina 6 koloms:
260 x 393 mm (BxH)


Neem voor afwijkende afmetingen even contact met ons op.KLIK HJIR FOAR IN OERSJOCH FAN DE FERSKININGSDATA FAN DE SKILLE


Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op tiisdei 29 septimber 2020.

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshûs

StudioSmids