Datum: 20 april 2019
Tiid: 13.00-16.00
Plak: Fjouwer Doarpen
Lokaasje: tuin of garage

Garagsale

Garagesale Fjouwer Doarpen

Op zaterdag 20 april organiseert de activiteitencommissie fan de 4 doarpen[Itens, Rien, Hinnaard en Lytsewierum] van 13.00 tot 16.00 uur een Garagesale. Op verschillende plekken in deze dorpen zijn kleine winkeltjes gecreŽerd in de tuin of garage van diverse bewoners. De verkoopplekken zijn te herkennen aan een vlag of vlaggetjes die uithangen en op Hearedyk 2A is tevens een plattegrond van de deelnemers verkrijgbaar.


slut dit finster